Nieuws | Meer Democratie

Nieuws

12-04-2021
Stel dat we in Amsterdam een volksvergadering hadden met vertegenwoordigers vanuit alle straten en buurten van Amsterdam? Waarin ze samenkomen om te overleggen en besluiten over zaken die zij...
19-03-2021
Tegelijk met de Kamerverkiezingen waren er ook lokale referenda in Leiden, Houten, Grave en Arnhem. Van de eerste 3 is de uitslag inmiddels bekend. Maandag volgt pas de uitslag van het referendum in...
16-03-2021
Tegelijk met de Tweede-Kamerverkiezingen van 15-17 maart 2021 worden er in 4 gemeenten ook lokale referenda gehouden: in Leiden over de herinrichting van een park, in Arnhem over het afvalbeleid, in...
09-03-2021
Van 15-17 maart 2021 zijn de Tweede-Kamerverkiezingen. Wat willen de politieke partijen met de democratie? Juist nu, waar de democratie door vrijheidsbeperkende maatregelen onder druk staat, is het...
08-03-2021
Gisteren was het weer referendumdag in Zwitserland. Het meest omstreden voorstel dat op de agenda stond – een volksinitiatief voor een verbod op gezichtsbedekkende bekleding in het openbaar – kreeg...
25-02-2021
Hieronder vindt u een overzicht van alle stemwijzers en andere relevante websites die u kunnen helpen bij het bepalen van uw stem bij de Tweede Kamerverkiezingen van 15-17 maart 2021. De meesten...
09-02-2021
Van verschillende kanten is de afgelopen weken gepleit voor uitstel van de Kamerverkiezingen van 17 maart a.s. wegens de coronsituatie, het laatst door een aantal burgemeesters en Kamerlid Henk Krol...
26-01-2021
Vandaag heeft de Eerste Kamer in eerste lezing ingestemd met de grondwetswijziging die het bindend correctief referendum mogelijk maakt. Het grootste manco: een torenhoge uitkomstdrempel voor de...
18-01-2021
Dit opiniestuk verscheen in Trouw van 18 januari 2021  
11-01-2021
Vandaag stuurden we onderstaande open brief aan de leden van de Eerste Kamer.   Amsterdam, 11 januari 2021  
08-01-2021
Meer Democratie heeft een oproep gelanceerd aan de Eerste Kamer om de torenhoge uitkomstdrempel uit het bindend referendum te halen. Teken de oproep hier.  
07-12-2020
De Eerste Kamer – die binnenkort over de invoering van het bindend referendum beslist – vroeg drie wetenschappers om advies over de torenhoge uitkomstdrempel die in het voorstel is ingebouwd. Alle...
07-11-2020
De VVD spreekt zich in haar concept-verkiezingsprogramma verrassend  uit voor invoering van een "raadplegend preferendum". Het gaat hierbij om een niet-bindende volksraadpleging van bovenaf: politici...
09-10-2020
De Eerste Kamer heeft nog steeds niet besloten over CETA, het ondemocratische handelsverdrag tussen de EU en Canada. Er zijn al twee uitgebreide schriftelijke vragenrondes geweest en er is een...
07-10-2020
Vandaag was eindelijk het plenaire debat in de Tweede Kamer over de coronawet – de ‘spoedwet’ die al in juni werd ingediend en die de noodverordeningen moet vervangen waarop de coronamaatregelen...