Hoe kunnen we het beste campagne voeren voor meer democratie? Onder andere op die vraag gaven ruim driehonderd respondenten antwoord in ons eindejaarsonderzoek 2023. De resultaten lees je hier.

 

Korte uitleg begrippen

Respondenten kregen voorafgaand aan de vraag over onze algemene campagnedoelen een korte uitleg van de begrippen.

Correctief referendum: stemmen over wetsvoorstellen die door de politiek al zijn aangenomen.

Volksinitiatief: een referendum waarbij burgers zelf een wetsvoorstel schrijven en dat in een referendum aan de bevolking voorleggen.

Burgerberaad: een groep gelote burgers aan de slag met een thema en geeft daar zwaarwegend advies over.

Daarnaast voeren we ook campagne voor een direct gekozen burgemeester en staatshoofd (afschaffen monarchie).

Referendum belangrijkst

Hoe belangrijk vinden de respondenten elk doel? Er blijkt een sterke voorkeur voor het referendum (89% correctief, 80% volksinitiatief).

Slechts 45% vindt het (heel) belangrijk dat we campagne voeren voor het afschaffen van de monarchie (en 20% helemaal niet).

Waardering campagnes 2023

Gevraagd naar specifieke campagnes in 2023 gaven respondenten een sterke waardering (82%) voor onze lobby bij verschillende politieke partijen om het bindend correctief referendum door de Eerste Kamer heen te krijgen (inmiddels gelukt!).

Ook goed gewaardeerd zijn de campagnes tegen het verbieden van politieke partijen (76%), beschermen en versterken van de democratie (73%), voorlichting in de media (72%) en lobby voor het burgerberaad in de Tweede Kamer (72%).

Tot slot vond een ruime meerderheid (70%) de Meer Democratie kieswijzer een (heel) goed idee. De podcastserie 'Langs de grenzen van de democratie' kon op de interesse van 54% rekenen.

 

Wat wil je zelf doen?

Tot slot de vraag wat respondenten zelf graag willen bijdragen aan de campagne voor meer democratie. Een overgrote meerderheid (92%) heeft interesse om een petitie rond dit onderwerp te tekenen. 

Ruim een derde zou ook een bijeenkomst willen bezoeken en bijna dertig procent wil financieel bijdragen aan onze campagne.

In het suggestieveld (9% overige) werden verder onder andere genoemd: flyeren en actievoeren op straat.

Verantwoording

Dit onderzoek is in december 2023 gehouden onder de achterban van Meer Democratie. In totaal vulden 316 respondenten de vragenlijst in.

Steun directe democratie

We ontvangen geen subsidies en zijn afhankelijk van donaties.

Wil je onze campagne steunen? Word vriend!