Meer Democratie is een beweging die alle Nederlanders veel meer directe zeggenschap wil geven in de politiek en de maatschappij. Wij zetten ons in voor een bloeiende democratie omdat dit rechtvaardiger, productiever en gewoon leuker is.

Visie

Een bloeiende democratie in Nederland en Europa waarin alle burgers op gelijke voet mee kunnen beslissen over belangrijke onderwerpen.

Missie

Meer Democratie is een belangrijke drijvende kracht achter verdieping en uitbreiding van de democratie op gemeentelijk, provinciaal en landelijk niveau. 
Dit doen wij door: 
 • kennis en ideeën te verspreiden over het hoe, wat en waarom van (directe) democratie
 • mensen te verenigen in een sterke beweging voor (directe) democratie
 • acties te starten voor democratische systeemverandering, en allen te faciliteren en ondersteunen die in dezelfde richting willen werken.

Doelen

Meer Democratie voert acties voor o.a.:

 • invoering van bindende correctieve referenda en volksinitiatieven zoals in Zwitserland, zodat burgers het laatste woord kunnen hebben
 • invoering van de gekozen burgemeester, Commissaris van de Koning en premier
 • openstelling van alle functies in het openbaar bestuur voor niet-partijleden (momenteel gaat het grootste deel van de banen naar partijleden en dit is in strijd met art. 3 van de Grondwet)
 • burgervriendelijke spelregels voor petities en burgerinitiatieven
 • invoering van een eerlijker kiesstelsel, zodat volksvertegenwoordigers daadwerkelijk weer een eigen achterban van burgers vertegenwoordigen in plaats van partijen c.q. hun handjevol leiders
 • meer ruimte en rechten voor burgers om ideële initiatieven te nemen in de publieke sfeer
 • meer informatierechten voor burgers
 • verregaande hervorming van de Europese Unie
 • afschaffing van de monarchie

Lees meer op onze pagina Campagnes.