Meer Democratie heeft een reeks doelen ter verbetering van de democratie. Naar gelang de actualiteit of politieke openingen stellen we steeds prioriteiten. Momenteel zijn onze belangrijkste campagnes: 

Democratie en burgerrechten in coronatijden

Het coronabeleid van het kabinet heeft grote gevolgen voor de democratie, de grondrechten, de economie en het sociale leven van mensen. Het kwam tot stand zonder fundamentele kritische publieke discussie over alternatieven, zonder publicatie van onderliggende documenten en modellen, met een vleugellam parlement en zonder dat de burgers iets te zeggen hadden.

Kort na het begin van de crisis stelden we deze 5 speerpunten voor democratie en burgerrechten in coronatijden.

Meer Democratie voerde succesvol actie voor democratische verbetering van de coronawet - lees hier meer.

Het is belangrijk dat er op de kortst mogelijke termijn een parlementaire enquête komt naar de hele toedracht om lessen te trekken voor deze en eventueel volgende crises. Hiervoor lanceerden we in al in mei 2020 een oproep. U kunt nog steeds tekenen! Wij blijven ons inzetten voor deze parlementaire enquête en zijn ervan overtuigd dat dit vroeger of later gebeuren zal.

Geef ons referendum terug!

In 2018 trok het kabinet Rutte III de referendumwet in, zonder zelfs een referendum over de afschaffing toe te laten. Een grof schandaal! Meer Democratie startte hiertegen 3 rechtszaken. Helaas kozen de rechters steeds partij voor het kabinet. 

Naar aanleiding van het positieve advies van de Staatscommissie Parlementair Stelsel voor invoering van het bindende correctieve referendum, heeft Kamerlid Ronald van Raak (SP) een nieuwe grondwetswijziging ingediend. Het gaat om een beperkt voorstel: belangrijke onderwerpen als de grondwet, de begroting, belastingen en internationale verdragen zijn uitgezonderd. Helemaal onverteerbaar voor ons is de torenhoge uitkomstdrempel voor een geldige uitslag die er op initiatief van de ChristenUnie in is gezet. Hier hebben we hard actie tegen gevoerd: lees hier de afloop daarvan. Na de verkiezingen van maart 2021 zal het voorstel in tweede lezing worden behandeld in de Tweede en Eerste Kamer. Wij houden dit nauwlettend in de gaten!

Ook zijn we hard bezig met de verbetering van het referendum in Amsterdam. In samenwerking met de verantwoordelijke wethouder Groot Wassink en gemeenteambtenaren hebben we een voorstel gemaakt voor een vernieuwend referendumsysteem met een volksinititatief dat daarnaast veel lagere drempels heeft en minder uitzonderingen dan nu het het geval is. 

Lees hier meer!

Stop CETA!

Binnenkort moet de Eerste Kamer het eindoordeel vellen over het CETA-investeringsverdrag tussen Canada en de EU. Dat wordt spannend, want de duidelijke voorstanders hebben nog geen meerderheid en enkele partijen zitten nog op de wip. 

CETA geeft speciale rechten aan multinationals (en alleen zij!) om staten aan te klagen als zij democratisch besluiten nemen die de winsten van multinationals aantasten. Burgers of maatschappelijke organisaties krijgen die mogelijkheid niet. Daarnaast haalt CETA zeggenschap weg van parlementen en burgers, en hevelt deze over naar ongekozen internationale ambtelijke werkgroepen die de reikwijdte van CETA verder kunnen vergroten. De democratie heeft steeds het nakijken!

Meer Democratie werkt met andere organisaties samen in de coalitie “Wij stoppen CETA” om dit verdrag tegen te houden!

Voor een direct gekozen burgemeester

Een succes voor onze beweging: in november 2018 werd de Kroonbenoeming van de burgemeester en de Commissaris van de Koning uit de grondwet gehaald (de deconstitutionalisering). Hierdoor is de weg vrij voor de invoering van de gekozen burgemeester.

Meer Democratie zet zich in voor een door de bevolking gekozen burgemeester. En we wachten niet tot de benodigde wetgeving hiervoor is aangenomen, maar hebben zelf acties gelanceerd in Amsterdam, Den Haag en Utrecht om een ad-hoc verkiezing te krijgen voor de nieuwe burgemeesters die in deze steden gezocht werden. Lees hier meer!

Eerdere successen

Meer Democratie ging begin 2015 van start, maar haar initiatiefnemers zetten zich al veel langer in voor echte democratie. Klik hier voor een overzicht van onze successen.