Campagnes | Meer Democratie
Campagnes

Campagnes

Meer Democratie heeft een reeks doelen ter verbetering van de democratie. Naar gelang de actualiteit of politieke openingen stellen we steeds prioriteiten. Momenteel zijn onze belangrijkste campagnes: 

Democratie en burgerrechten in coronatijden

Het coronabeleid van het kabinet heeft grote gevolgen voor de democratie, de grondrechten, de economie en het sociale leven van mensen. Het kwam tot stand zonder fundamentele kritische publieke discussie over alternatieven, zonder publicatie van onderliggende documenten en modellen, met een vleugellam parlement en zonder dat de burgers iets te zeggen hadden.

Bekijk hier onze 5 punten voor democratie en burgerrechten in coronatijden

Stuur hier een protestmail aan de Tweede-Kamerfracties voor fundamentele wijziging van de Coronawet, die het parlement uitschakelt en de lokale autonomie beperkt.

Teken hier onze oproep voor een parlementaire enquête naar de toedracht om lessen te trekken voor deze en een eventuele volgende crisis.

Geef ons referendum terug!

In 2018 trok het kabinet Rutte III de referendumwet in, zonder zelfs een referendum over de afschaffing toe te laten. Meer Democratie startte hiertegen 3 rechtszaken. Helaas kozen de rechters steeds partij voor het kabinet. 

Naar aanleiding van het positieve advies van de Staatscommissie Parlementair Stelsel voor invoering van het bindende correctieve referendum, heeft Kamerlid Ronald van Raak een nieuwe grondwetswijziging ingediend. Meer Democratie zet alles op alles zodat deze aangenomen wordt. Ook zijn we hard bezig met de verbetering van het referendum in Amsterdam, en lobbyen we bij de landelijke partijen om het referendum prominent in hun komende verkiezingsnprogramma’s te krijgen. Lees hier meer!

Stop CETA!

Binnenkort moet de Eerste Kamer het eindoordeel vellen over het CETA-investeringsverdrag tussen Canada en de EU. Dit is geen gelopen race, want het kabinet heeft geen meerderheid in de Eerste Kamer. 
CETA geeft speciale rechten aan multinationals (en alleen zij!) om staten aan te klagen als zij democratisch besluiten nemen die de winsten van multinationals aantasten. Burgers of maatschappelijke organisaties krijgen die mogelijkheid niet. Daarnaast haalt CETA zeggenschap weg van parlementen en burgers, en hevelt deze over naar ongekozen internationale ambtelijke werkgroepen die de reikwijdte van CETA verder kunnen vergroten. De democratie heeft steeds het nakijken!

Meer Democratie werkt met andere organisaties samen in de coalitie “Wij stoppen CETA” om dit verdrag tegen te houden!

Voor een direct gekozen burgemeester

Een succesvoor onze beweging: in november 2018 werd de Kroonbenoeming van de burgemeester en de Commissaris van de Koning uit de grondwet gehaald (de deconstitutionalisering). Hierdoor is de weg vrij voor de invoering van de gekozen burgemeester.

Meer Democratie zet zich in voor een door de bevolking gekozen burgemeester. En we wachten niet tot de benodigde wetgeving hiervoor is aangenomen, maar hebben zelf acties gelanceerd in Amsterdam en Den Haag om een ad-hoc verkiezing te krijgen voor de nieuwe burgemeesters die in deze steden gezocht werden. Lees hier meer!

Eerdere successen

Meer Democratie ging begin 2015 van start, maar haar initiatiefnemers zetten zich al veel langer in voor echte democratie. Klik hier voor een overzicht van onze eerdere successen.

 

randomness