Campagnes

Campagnes

Campagnes

Meer Democratie heeft een reeks doelen ter verbetering van de democratie. Maar nu en in de komende tijd concentreren we ons op drie campagnes:

Stop de Vriendjespolitiek

Met het burgerinitiatief Stop de Vriendjespolitiek willen wij dat publieke functies worden opengesteld voor iedereen, niet alleen leden van politieke partijen. Teken het burgerinitiatief hier.

Artikel 1 en 3 van de Nederlandse Grondwet stellen dat alle Nederlanders op gelijke voet in openbare dienst benoembaar zijn en dat discriminatie wegens o.a. politieke gezindheid verboden is. Maar in de praktijk moet je lid zijn van een gevestigde politieke partij om burgemeester, Commissaris van de Koning, lid van één van de vele adviescolleges of zelfs een hoge ambtenaar op een ministerie te worden.

De politici hebben deze situatie gelegaliseerd door speciaal voor publieke benoemingen een uitzondering in de anti-discriminatiewetgeving (Algemene Wet Gelijke Behandeling) op te nemen. Daardoor kunnen zelfs rechters niet ingrijpen.

Dat is niet alleen onrechtvaardig, het is ook niet slim omdat de overheid zo geen gebruik gemaakt van de talenten van het overgrote deel van de bevolking (97,5 procent is geen partijlid!). Dat moet veranderen. Daarom start Meer Democratie een actie voor het schrappen van de uitzondering in de Wet Gelijke Behandeling. Deze campagne wordtt gesteund door Stichting Democratie en Media.

Red de Democratie... Stop TTIP en CETA

Meer Democratie is de initiatiefnemer van de petitie voor een referendum over TTIP en CETA, de twee "vrijhandelsverdragen" die een draconische aanval op de democratie vormen. Hierbij hebben zich een tiental organisaties aangesloten.

Grote bedrijven kunnen overheden aanklagen voor speciale tribunalen als deze democratisch beleid aannemen dat de kansen van het bedrijf op winst aantast. Dit kost de belastingbetaler soms miljarden euro’s. Europa moet de vaak slechtere Amerikaanse en Canadese standaarden op het vlak van arbeid, sociale bescherming, milieu, dierenwelzijn en consumentenbescherming accepteren. Dan voeren we hun wetgeving in Europa in zonder dat burgers of parlementen daar nog iets over te zeggen hebben. De onderhandelingen zijn geheim.

Daarom willen wij een referendum over TTIP en CETA. Vraag hier ook om en teken de petitie op www.ttip-referendum.nl.

Mijn Buurt, Ons Recht

Steeds meer burgers nemen in hun eigen buurt en wijk initiatieven met een meerwaarde voor de samenleving. Ze runnen als vrijwilliger een buurtcentrum, nemen taken in de groenvoorziening over, of starten een buurtzorgcoöperatie. Soms hebben ze daarbij enige medewerking van de gemeente nodig. En daar loopt het vaak fout.

Daarom wil Meer Democratie, in navolging van Engeland, burgers een aantal wettelijke rechten (‘community rights’ of buurtrechten) in handen geven op medewerking van de gemeente. Nu is het juiste moment om te handelen, want minister Plasterk heeft beloofd om najaar 2015 te besluiten omtrent de invoering van buurtrechten. Dat zou aan de vele burgerinitiatieven die zich inzetten voor publieke zaken, eindelijk de rechten doen toekomen die ze verdienen.

Vroegere successen

Meer Democratie ging van start in 2015, maar haar initiatiefnemers zetten zich al veel langer in voor echte democratie. En dat niet zonder succes. Klik hier voor een overzicht.

 

 

 

 

Contact

Meer Democratie
Herengracht 406A
1017 BX Amsterdam
Tel 020 - 638 0558
info@meerdemocratie.nl

 

Bankrekening

IBAN:
NL61 RABO 0175 2462 38

BIC: RABONL2U

Meer Democratie is partnerorganisatie van Democracy International.

Democracy International