Uw protest heeft geholpen! Coronawet wordt fundamenteel verbeterd | Meer Democratie

Uw protest heeft geholpen! Coronawet wordt fundamenteel verbeterd

Vandaag was eindelijk het plenaire debat in de Tweede Kamer over de coronawet – de ‘spoedwet’ die al in juni werd ingediend en die de noodverordeningen moet vervangen waarop de coronamaatregelen sinds maart gebaseerd zijn. 
 

Op zichzelf was het goed dat er een einde kwam aan de noodverordeningen, want daar had geen volksvertegenwoordiger – laat staan burger – iets over te zeggen en ze waren nooit bedoeld voor langdurige situaties. Maar de coronawet was geen verbetering. Naast een aantal andere organisaties en hoogleraren had Meer Democratie forse kritiek op dit wetsvoorstel en voerden wij actie voor fundamentele verbeteringen ervan. 
 
In het allereerste voorstel stond dat de wet voor 12 maanden zou gelden (met mogelijkheid tot verlenging), dat de de minister zonder parlementaire instemming nieuwe maatregelen af mocht kondigen, dat de minister ook maatregelen mocht nemen die niet in de wet zijn voorzien, dat de politie ook achter de voordeur mocht handhaven, dat overtreders van maatregelen een strafblad zouden krijgen, enzovoorts. Halverwege werden enkele punten al aangepast, maar het voorstel was nog steeds onder de maat.
 
Meer Democratie riep u allen op om massaal protestmails te sturen aan de Tweede Kamer. En dat hebben ze geweten. Bijna 14.000 mensen zoals u gaven hieraan gehoor, de emailboxen van veel Kamerleden zaten dagenlang verstopt. En dat heeft geholpen. Dus heel veel dank aan u allen dat u meedeed aan onze actie! Vandaag bleek in het Kamerdebat een brede steun voor de volgende wijzigingen van de coronawet via een serie gezamenlijke amendementen van coalitie- en oppositiepartijen:
 
  • De Tweede Kamer moet binnen een week instemmen met alle nieuwe coronamaatregelen, anders vervallen ze alsnog
  • De wet geldt voor slechts 3 maanden en het parlement moet instemmen met elke verlenging van nog eens 3 maanden
  • Geen mogelijkheid voor coronamaatregelen die niet in de wet zijn voorzien
  • Gemeenten krijgen eigen ruimte en gemeenteraden krijgen zeggenschap, ook over het beleid van de veiligheidsregio’s
  • Geen strafblad voor overtreders
  • Geen handhaving achter de voordeur
Hiermee is de Tweede Kamer tegemoet gekomen aan al onze kritiekpunten, behalve onze eis dat verlenging van de coronawet per referendum moet in plaats van door een besluit van de minister (het huidige compromis is de Tweede Kamer degene die over verlenging gaat).  Niettemin zijn wij tevreden met deze uitkomsten. 
 
Nogmaals hartelijk dank aan u allen voor uw deelname aan deze actie. Samen staan we sterker en kunnen we Nederland ten goede veranderen.  U kunt ons nog sterker maken: geef u op als vriend van Meer Democratie voor een vast maandbedrag dat u zelf kiest. Dan houdt u ons onafhankelijk en zorgt u dat we campagnes langer vooruit kunnen plannen. Heel veel dank voor uw steun!