Dossiers over democratische thema's

Dossiers over democratische thema's

Je bent aanbeland bij de bibliotheek van Meer Democratie. Klik hieronder voor dossiers over democratische thema's.

Het referendum

Directe democratie in de vorm van bindende referenda en volksinitiatieven is de eerste prioriteit voor Meer Democratie. Op 1 juli 2015 is onze nieuwe nationale referendumwet ingegaan. Hierdoor kunnen 300.000 burgers nationale adviserende referenda aanvragen over pas aangenomen wetten en verdragen. Ook veel gemeenten hebben referendumverordeningen en/of hebben referenda gehouden. Hoe kunnen we het referendum in Nederland grondig verbeteren? Lees hier alles over referenda.

Partijpolitieke benoemingen

Sinds lange tijd verdelen de gevestigde politieke partijen de meeste banen in het openbaar bestuur binnenskamers onder elkaar. Dit geldt voor burgemeesters, commissarissen van de koning, topambtenaren, leden van de honderden adviesraden (zoals de Raad van Staten of de Algemene Rekenkamer), bestuurders van publieke omroepen, en vele anderen. Meer Democratie is een nationaal burgerinitiatief begonnen tegen deze praktijk. Waarom deugt dit niet? En wat zijn de alternatieven? Lees hier verder.

TTIP

Meer Democratie gaat zich de komende periode intensief met TTIP bezighouden. TTIP is een ‘vrijhandelsverdrag’ tussen Amerika en de EU waar de Europese Commissie nu, namens de lidstaten, onderhandelt met de Amerikaanse regering. Zoals het er nu ligt, is TTIP een gevaar voor de democratie: bedrijven kunnen staten aanklagen en miljardenboetes eisen voor democratische beleidswijzigingen; Europa moet lagere Amerikaanse standaarden en kwaliteitseisen accepteren; ongekozen ambtenaren die zonder toestemming van parlementen de reikwijdte van TTIP kunnen vergroten; en meer. Lees hier alles over TTIP.

Het burgerinitiatief

Het formele nationale burgerinitiatief is in 2006 ingevoerd op initiatief van medewerkers van Meer Democratie. Met 40.000 handtekeningen kan je daarmee een onderwerp op de agenda van de Tweede Kamer zetten. Lees hier welke nationale burgerinitiatieven de afgelopen tien jaar zijn ingediend, en hoe het instrument verbeterd kan worden. Ga naar het Dossier Burgerinitiatief.

Buurtrechten

Steeds meer burgers nemen in hun eigen buurt en wijk ideële initiatieven met een meerwaarde voor de samenleving. Ze runnen als vrijwilliger een buurtcentrum, nemen taken in de groenvoorziening over, beginnen een kinderboerderij, richten een lokale munteenheid op om lokale ruilhandel te bevorderen, starten een buurtzorgcoöperatie of beginnen een alternatieve energievoorziening. Om ervoor te zorgen dat dit soort burgerinitiatieven een eerlijke kans krijgen, willen wij zogenaamde 'buurtrechten' verankeren in de wetgeving. Meer over buurtrechten.

Video's

Klik hier voor video's over democratie: directe democratie in Zwitserland en Californië, de volksvergadering in Glarus, het in de wereld unieke Duitse kiesstel, de bloeiende praktijk van burgerinitiatieven in Nederland, grondige democratisering van de EU, enz.

 

Contact

Meer Democratie
Herengracht 406A
1017 BX Amsterdam
Tel 020 - 638 0558
info@meerdemocratie.nl

 

Bankrekening

IBAN:
NL61 RABO 0175 2462 38

BIC: RABONL2U

Meer Democratie is partnerorganisatie van Democracy International.

Democracy International