Voor het eerst is er een tweederde meerderheid voor het referendum in de Eerste Kamer! Dat blijkt vandaag uit een stemming over het wetsvoorstel bindend correctief referendum. Daarmee is een belangrijke stap gezet naar het opnemen van het referendum in de Grondwet.

In totaal stemden 45 Kamerleden voor het wetsvoorstel en 22 tegen. Onder de voorstemmers zijn GroenLinks-PvdA, D66, PVV, SP, JA21 en FVD. De nieuwe partij BBB twijfelde, maar stemde uiteindelijk met het voorstel in. Dat leverde een tweederde meerderheid op. Als dat straks bij de tweede lezing ook zo is, dan is dat geweldig nieuws.

Referendum eerste keer door eerste en tweede kamer

De BBB, met 16 zetels de grootste partij in de Eerste Kamer, stelde wel een belangrijke voorwaarde voor haar steun. Als na de verkiezingen beide Kamers het wetsvoorstel nog een keer behandelen, moet duidelijk zijn met welke spelregels het referendum wordt opgetuigd. Bijvoorbeeld over hoeveel mensen gestemd moeten hebben bij het referendum om een geldige uitslag te krijgen. Dat wordt niet geregeld in de Grondwet, maar gaat via een aparte referendumwet.

Hoe dan ook is de komende Tweede Kamerverkiezing cruciaal. Want daarna wordt nog een keer gestemd over de wet en dan moet tweederde meerderheid van beide Kamers instemmen. In de Eerste Kamer lijkt dat te lukken, maar voor de Tweede Kamer weten we dat nog niet. Belangrijk genoeg om op een pro-referendum partij te stemmen!

Meer Democratie blijft actief campagne voeren voor een bindend referendum met eerlijke spelregels. Eind deze maand vind je op deze site een kieswijzer met alle partijstandpunten over referenda.

Vorige week waren we samen met Renske Leijten (SP) bij de Eerste Kamer tijdens de bespreking van de wet