Wat zeggen de verkiezingsprogramma's over democratische vernieuwing? | Meer Democratie

Wat zeggen de verkiezingsprogramma's over democratische vernieuwing?

Woensdag 15 maart 2017 zijn er Tweede Kamerverkiezingen in Nederland. Deze verkiezingen bepalen niet enkel het politieke beleid van de komende vier jaar, maar ook hoe de Nederlandse democratie zich in de komende jaren zal ontwikkelen. De volgende Tweede Kamer zal een besluit vellen over de grondwetswijzigingen die het bindend correctief referendum en de gekozen burgemeester mogelijk maken terwijl een staatscommissie zich zal buigen over de vorm van ons kiesstelsel.
 

Daarom heeft Meer Democratie een analyse gemaakt van de standpunten van politieke partijen over democratische vernieuwing. Naast de partijen die in 2012 in de Tweede Kamer gekozen zijn, worden in dit artikel ook de partijen behandeld met redelijkerwijs een kans op een zetel of democratie als hoofdthema. De opvattingen van andere partijen worden zeer beknopt besproken in de paragraaf “overige partijen”.

Er is op de eerste plaats aandacht voor het referendum, gekozen bestuurders, buurtrechten en vormen van directe en deliberatieve democratie maar er wordt ook aandacht besteed aan aspecten van het kiesstelsel en andere vormen van democratische vernieuwing op lokaal, nationaal en Europees niveau. Zaken als constitutionele toetsing en medezeggenschap of publieke instelling vallen – hoewel interessant – in beginsel buiten de scope van dit artikel.

Let op: Meer Democratie geeft hiermee geen stemadvies. Meer Democratie is, net als veel andere maatschappelijke organisaties, onafhankelijk van politieke partijen. De partijen zijn beschreven in volgorde van hun zetelaantal in de huidige Tweede Kamer, en de overige partijen in willekeurige volgorde. Het oordeel laten we aan elke invididuele kiezer.

Download het rapport hier (PDF)

 

randomness