Vroegere successen van de initiatiefnemers | Meer Democratie
Vroegere successen

Vroegere successen van de initiatiefnemers

Meer Democratie ging van start in 2015, maar haar initiatiefnemers zetten zich al veel langer in voor  directe zeggenschap voor burgers in de politiek. Daarbij wisten we, samen met anderen, een aantal zaken te realiseren:

De gekozen burgemeester

In november 2018 keurde het parlement definitief de grondwetswijziging goed die de gekozen burgemeester mogelijk maakt. Hiervoor heeft Meer Democratie zich vanaf het begin ingezet. Nu moet nog bepaald worden hoe de burgemeester gekozen wordt: door de gemeenteraad of door de bevolking. Wij voeren campagne voor het laatste.

Nationaal raadgevend referendum

Drie jaar lang konden burgers zelf referenda aanvragen over de meeste wetten en verdragen, als ze daarvoor 300.000 handtekeningen inzamelden. Niesco Dubbelboer (mede-initiatiefnemer van Meer Democratie) was als Tweede-Kamerlid mede-indiener van deze referendumwet. Op basis hiervan zijn 2 nationale referenda gehouden, over het Oekraine-verdrag op 6 april 2016, en de WIV ("sleepwet") op 21 maart 2018.

De afschaffing van de referendumwet door het kabinet-Rutte III in 2018 - slechts besloten op basis van het allereerste referendum - is en blijft een schandaal. Maar de referendumgeest is in Nederland definitief uit de fles. Wij zetten ons in om het referendum zo snel mogelijk weer mogelijk te maken via een eigen initiatiefwet!

Nationaal burgerinitiatief 

Sinds 2006 kunnen 40.000 burgers via een nationaal burgerinitiatief een voorstel in de Tweede Kamer inbrengen. Sindsdien zijn tientallen burgerinitiatieven ingediend. Niesco Dubbelboer nam als Kamerlid het initiatief voor dit instrument.

Europees Burgerinitiatief

In 2012 ging het Europees Burgerinitiatief van start. Hiermee kunnen 1 miljoen burgers een onderwerp op de agenda van de Europese Unie plaatsen. Arjen Nijeboer (mede-initiatiefnemer van Meer Democratie) leidde de Nederlandse campagne (onderdeel van een Europa-wijde campagne van onze zusterorganisaties) om het Europees Burgerinitiatief ingevoerd te krijgen.

Referendum Europese Grondwet

Op 1 juni 2005 vond het eerste nationale referendum in de geschiedenis van de moderne Nederlanden plaats, over de Europese Grondwet. De opkomst was met 63,3 procent ruim twee keer zo hoog als de opkomst bij de Europese Parlementsverkiezingen van 1999. Het referendum heeft een grote en blijvende invloed gehad op de publieke opinie omtrent de EU in Nederland. Arjen Nijeboer leidde de campagne om dit referendum te krijgen, Niesco Dubbelboer was mede-indiener van de wet die tot dit referendum leidde.

Volksinitiatief in Amsterdam

In 2004 werd in Amsterdam een bijzondere vorm van referendum ingevoerd: het volksinitiatief. Hierdoor kunnen burgers niet alleen stemmen over voorgenomen raadbesluiten, maar ook referenda aanvragen over hun eigen voorstellen. Arjen Nijeboer en Niesco Dubbelboer waren de aanvoerders van dit initiatief.