Vroegere successen van de initiatiefnemers | Meer Democratie
Vroegere successen

Vroegere successen van de initiatiefnemers

Meer Democratie ging van start in 2015, maar haar initiatiefnemers zetten zich al veel langer in voor  directe zeggenschap voor burgers in de politiek. Daarbij wisten we, samen met anderen, een aantal zaken te realiseren:

Nationaal raadgevend referendum

Vanaf 1 juli 2015 konden 300.000 burgers een nationaal raadgevend referendum aanvragen over wetten en verdragen nadat deze door de Tweede en Eerste Kamer zijn goedgekeurd: de Wet Raadgevend Referendum. Niesco Dubbelboer (mede-initiatiefnemer van Meer Democratie) was als Tweede-Kamerlid mede-indiener van deze referendumwet. Op basis hiervan zijn 2 nationale referenda gehouden, over het Oekraine-verdrag op 6 april 2016, en de WIV (sleepwet) op 21 maart 2018.

Het is een grof schandaal dat het kabinet-Rutte III al na het eerste gehouden referendum heeft besloten om het raadgevend referendum weer af te schaffen! Op dit moment loopt hier nog een rechtszaak van Meer Democratie tegen bij de Raad van State. We verwachten uitspraak hierover in januari 2019.

Nationaal burgerinitiatief 

Sinds 2006 kunnen 40.000 burgers via een nationaal burgerinitiatief een voorstel in de Tweede Kamer inbrengen. Hiervan is sindsdien veel gebruik gemaakt. Niesco Dubbelboer zorgde er als Kamerlid voor dat dit nieuwe instrument werd ingevoerd.

Europees Burgerinitiatief

In 2012 ging het Europees Burgerinitiatief van start. Hiermee kunnen 1 miljoen burgers een onderwerp op de agenda van de Europese Unie plaatsen. Arjen Nijeboer (mede-initiatiefnemer van Meer Democratie) leidde de Nederlandse campagne (onderdeel van een Europa-wijde campagne van pro-democratie organisaties) om het Europees Burgerinitiatief ingevoerd te krijgen.

Referendum Europese Grondwet

Op 1 juni 2005 vond het eerste nationale referendum in de geschiedenis van de moderne Nederlanden plaats, over de Europese Grondwet. De opkomst was met 63,3 procent ruim twee keer zo hoog als de opkomst bij de Europese Parlementsverkiezingen van 1999. Het referendum heeft een grote en blijvende invloed gehad op de publieke opinie omtrent de EU in Nederland. Arjen Nijeboer leidde de campagne om dit referendum te krijgen, Niesco Dubbelboer was mede-indiener van de wet die tot dit referendum leidde.

Volksinitiatief in Amsterdam

In 2004 werd in Amsterdam een bijzondere vorm van referendum ingevoerd: het volksinitiatief. Hierdoor kunnen burgers niet alleen stemmen over voorgenomen raadbesluiten, maar ook referenda aanvragen over hun eigen voorstellen. Arjen bedacht en leidde deze campagne aan in nauwe samenwerking met Niesco.