Hieronder video's over directe democratie in Zwitserland en Californië, de volksvergadering in Glarus, het in de wereld unieke Duitse kiesstel, de bloeiende praktijk van burgerinitiatieven in Nederland, grondige democratisering van de EU, enz.

Directe democratie in Zwitserland

Zwitserland is de bakermat van de democratie. De bevolking kan op elk moment wetten blokkeren en zelf de meest vèrgaande volksinitiatieven lanceren: voor afschaffing van het leger, voor wijziging van het staatsbestel of de belastingen, voor invoering van het basisinkomen.

 

 

Referenda zijn in Duitsland enorm in opmars

Zo werkt het volksinitiatief in Duitsland! In Beieren reeds meer dan 3.000 lokale referenda.

Directe democratie in Californië

De helft van alle Amerikaanse deelstaten heeft een soortgelijke grondige en zeer actieve directe referendumdemocratie als Zwitserland.

Het kanton Glarus wordt nog steeds per volksvergadering bestuurd:

Partijpolitieke benoemingen

De ombudsman is tegenstander van de huidige schimmige partijpolitieke benoemingen.

TTIP bedreigt de democratie

Wat is TTIP? Waarin schuilt de bedreiging van de democratie? En kloppen de genoemde voordelen wel?

Meer TTIP

Meer over de achtergronden van het vrijhandelsverdrag waarover de EU en de VS momenteel in het geheim onderhandelingen. TTIP introduceert geheime arbitragehoven die staten kunnen dwingen om miljarden aan multinationals te betalen en wij worden gedwongen de vaak lagere Amerikaanse standaarden te accepteren voor voedselveiligheid, consumentenbescherming, milieu en sociale bescherming.

 

 

Interview met David van Reybrouck

Deze Vlaamse auteur en organizer is warm voorstander van gelote politici, zodat gewone burgers direcft kunnen deelnemen aan het wetgevende werk.

Het unieke Duits kiesstelsel: beste van twee werelden?

Het Duitse kiesstelsel is uniek in de wereld. Het combineert het beste van twee werelden: via het districtensysteem is elke volksvertegenwoordiger direct verkozen in zijn lokale gemeenschap, en heeft hij/zij een eigen mandaat. En door de tweede stem (op een partij) kunnen kleine partijen toch in het parlement komen. Zo wordt het beste van het districtenstelsel en het proportionele stelsel (wat we in Nederland hebben) gecombineerd.

Lokale burgerinitiatieven

De kracht van burgerinitiatieven: al 500 lokale groene energie-initiatieven!

Het Europees Burgerinitiatief, hoe werkt dat?

Voorlichtingsvideo van het Europees Parlement.

Wat is er mis met de Europese Unie?

Vanuit democratisch perspectief heel veel!

Lobbyisten in Brussel: de puppetmasters

Video van Corporate Europe Observatory, wiens werk wij van harte ondersteunen.