Uitslagen van de lokale referenda in Leiden, Houten en Grave bekend | Meer Democratie

Uitslagen van de lokale referenda in Leiden, Houten en Grave bekend

Tegelijk met de Kamerverkiezingen waren er ook lokale referenda in Leiden, Houten, Grave en Arnhem. Van de eerste 3 is de uitslag inmiddels bekend. Maandag volgt pas de uitslag van het referendum in Arnhem over het afvalbeleid (diftar).

Leiden: meerderheid tegen herinrichting Roomburgerpark

Met bijna alle stemmen geteld is de uitslag als volgt. In Leiden stemde 66,0% tegen het raadsvoorstel voor de herinrichting van het Roomburgerpark. 28,1% was voor, 5,5% stemde blanco en 0,2% van de stemmen waren ongeldig. Met 59,7% werd de opkomstdrempel van 30% ruim gehaald.  

De raad wilde een vierde hockeyveld van kunstgras aanleggen in het Roomburgerpark voor de plaatselijke hockeyclub. Hiervoor moesten 67 bomen worden gekapt (die elders gecompenseerd zouden worden). De kosten waren beraamd op 4,4 miljoen euro. De tegenstanders van dit plan zamelden voldoende handtekeningen voor een referendum. Zij klaagden vooral de teloorgang van groen en de hoge kosten aan, evenals het feit dat hierdoor een particulier belang – van de hockeyvereniging – voorrang kreeg boven een algemeen belang, namelijk een ongeschonden park. Op 8 april vergadert de gemeenteraad over de uitslag.

Houten: meerderheid tegen woningbouw

In de Utrechtse gemeente Houten stemde 65,9% tegen de Ruimtelijke Koers 2040, een gemeentelijke beleidsvisie met als meest omstreden element de nieuwbouw van 4800 appartementen, deels in woontorens. Voor stemde 32,7% terwijl 1,1% blanco stemde en 0,3% van de stemmen ongeldig was. De opkomst was 76%.

Tegenstanders van het raadsvoorstel vreesden dat het dorpse karakter van Houten teveel zou worden aangetast door de bouwplannen. De hoogbouw zou zorgen voor anonimiteit en zielloosheid. Bovendien waren deze plannen geen thema bij de laatste raadsverkiezingen. Zij zamelden voldoende handtekeningen in voor een referendum. Op 30 maart neemt de gemeenteraad een besluit over de Ruimtelijke Koers.

Grave: meerderheid voor gemeentelijke herindeling 

In de Noord-Brabantse gemeente Grave zei 67,4% “nee” op de vraag of de gemeente zelfstandig moest blijven. 32% stemde voor zelfstandigheid. De opkomst was 79%. Daarmee werd ruimschoots voldaan aan de eis van de gemeenteraad dat de opkomst minimaal maar liefst 65% bedroeg.

In de gemeente speelt al lang de discussie of de gemeente zich al dan niet moet voegen in de nieuwe fusiegemeente Land van Cuijk die vanaf 1 januari 2022 gevormd wordt door Boxmeer, Cuijk, Mill, Sint Anthonis en Sint Hubert. Voorstanders van herindeling in Grave wezen vooral op de extra taken die gemeenten recent erbij hebben gekregen van de landelijke overheid, die Grave als kleine gemeente moeilijk aan zou kunnen, en op de financieel zwakke positie van de gemeente.

 

randomness