Sinds lange tijd verdelen de gevestigde politieke partijen de meeste banen in het openbaar bestuur binnenskamers onder elkaar. Dit geldt voor burgemeesters, commissarissen van de koning, topambtenaren, leden van de honderden adviesraden (zoals de Raad van Staten of de Algemene Rekenkamer), bestuurders van publieke omroepen, en vele anderen.

Zonder het juiste partijlidmaatschap maak je nauwelijks kans op zo’n functie. Dat is oneerlijk voor de 97,5 procent van de Nederlanders die partijloos zijn. Er zijn duizenden mensen met grote kwaliteiten die de overheid ​nu bij ​voorbaat uitsluit. ​De openstelling van deze functies voor iedereen die geschikt is, zal het vertrouwen in de overheid ​vergroten. ​En ​we herstellen artikel 3 van de Grondwet​ waarin staat dat iedereen op gelijke voet voor publieke functies in aanmerking komt.

De kritiek op deze praktijk wordt steeds luider. Als we nu samen actie ondernemen, kunnen we zorgen voor verandering. Wij willen afschaffing van de wettelijke loopholes die ​nu ​partijpolitieke benoemingen mogelijk maken. En ​we eisen de instelling van een onafhankelijke waakhond ​die ervoor zorgt dat iedereen gelijk wordt behandeld​,​ ​zoals in Engeland​ al lange tijd succesvol gebeurt.​

Stop de vriendjespolitiek en teken ​het burgerinitiatief!

Klik hier voor achtergronden, meer argumenten en ons volledige voorstel (opent in nieuw venster)

Ik teken het burgerinitiatief: