Staat gedagvaard om referendum door Meer Democratie. Wij waarschuwen Eerste Kamer voor veel referenda achteraf ("met terugwerkende kracht") en verzoeken om uitstel stemming | Meer Democratie

Staat gedagvaard om referendum door Meer Democratie. Wij waarschuwen Eerste Kamer voor veel referenda achteraf ("met terugwerkende kracht") en verzoeken om uitstel stemming

Meer Democratie heeft vandaag de Eerste Kamer per brief geïnformeerd over de juridische consequenties van de dagvaarding van de Staat die Meer Democratie vandaag heeft uitgebracht. “Indien de rechter in de bodemprocedure de vordering van Meer Democratie toewijst, dan staat daarmee vast dat de referendum-intrekkingswet nooit in werking is getreden. Dan kunnen burgers met terugwerkende kracht alsnog referenda aanvragen over alle wetten en verdragen die in de tussentijd zonder referendummogelijkheid zijn aangenomen. Daarom roept Meer Democratie de Eerste Kamer op om de stemming over de intrekkingswet uit te stellen”, zegt Niesco Dubbelboer van Meer Democratie.

Morgenmiddag stelt de Eerste Kamer de procedure vast voor de behandeling van de intrekkingswet waarmee het raadgevend referendum wordt afgeschaft zonder de mogelijkheid daarover een referendum aan te vragen. Vandaag is de dagvaarding met een brief van de advocaten van Meer Democratie, mr. Jan van der Grinten en mr. Jutta Wijmans van het Amsterdamse kantoor Kennedy Van der Laan, bezorgd bij de Eerste Kamer.

Download de brief aan de Eerste Kamer: www.meerdemocratie.nl/brief
Download de dagvaarding: www.meerdemocratie.nl/dagvaarding

Drie vorderingen

“Onze dagvaarding bevat meerdere eisen die in een structuur zijn geplaatst van primaire, subsidiaire en meer subsidiaire vorderingen. Als de rechter de primaire eis afwijst komen we aan de subsidiaire toe en daarna de meer subsidiaire. We sturen erop aan in ieder geval een uitspraak van de rechter te krijgen voordat de minister de intrekkingswet in werking wil laten treden, desnoods vooruitlopend op de uitkomst van de bodemprocedure. Als de rechter één van onze eisen toewijst, dan kan de intrekkingswet niet in werking treden en blijft de mogelijkheid daarover een referendum te houden bestaan”, aldus woordvoerder Niesco Dubbelboer.

Gecrowdfunde rechtszaak mede namens ruim 2.600 burgers

“De rechtszaak is gefinancierd via crowdfunding onder de achterban van Meer Democratie. In enkele dagen meldden ruim 2.600 burgers zich als medestander van de rechtszaak. Hun namen hebben we toegevoegd in een bijlage aan de dagvaarding”,  aldus Niesco Dubbelboer. “Er waren ook mensen die doneerden maar niet hun naam als medestander aan de dagvaarding wilden toevoegen, en andersom.”

Staatsrechtsgeleerden: rechtszaak is kansrijk

Volgens diverse staatsrechtsgeleerden heeft Meer Democratie een goede kans bij de rechter.

In Buitenhof tv stelde hoogleraar staatsrecht Wim Voermans recent dat de rechtszaak van Meer Democratie "kansrijk" is. Waarom, dat legt Voermans in 85 seconden uit: 

https://www.youtube.com/watch?v=63X2sDvOC5w

Bekijk hier een fragment van 105 seconden uit de hoorzitting in de Tweede Kamer waarin Wim Voermans de Tweede-Kamerleden voorhield dat: "Als u [de referendum-intrekkingswet] bekrachtigd, dan doet u eigenlijk iets illegaals." HIj sprak ook van "juridisch gegoochel".

https://www.youtube.com/watch?v=gGlPx9jt_Q8&t=33s