Senaat schaft referendum af, maar “Nederland is nog niet van het referendum af” | Meer Democratie

Senaat schaft referendum af, maar “Nederland is nog niet van het referendum af”

Vanmiddag om 15 uur keurde de Eerste Kamer in een hoofdelijke stemming met 40 tegen 35 stemmen de intrekkingswet referendum goed. “Wij zijn boos. Dit is een dieptepunt in de naoorlogse democratie”, zegt Niesco Dubbelboer (woordvoerder Meer Democratie). “Nederland is nog niet van het referendum af, zoals een VVD'er recent schreef. Trouw kopte vandaag ook dat het referendum wel weg lijkt, maar voor hoe lang? Ze citeren prominente oud-politici die inschatting dat het referendum snel terug is in onze praktijk. Verder beraden wij ons op juridische vervolgstappen want de intrekkingswet is illegaal en kan niet in werking treden omdat de huidige wet dat verbiedt.”

Onze reactie op de stemming

“Ik kan in alle rust en redelijkheid zeggen dat dit een dieptepunt is in de na-oorlogse democratie”, zegt Dubbelboer over de stemming. “Van Drees tot Lubbers en Kok hadden dit niet zo gedaan. Het zegt iets over de neergang van de vertegenwoordigende democratie die we globaal zien, van de VS en Turkije tot Nederland aan toe. Dank nogmaals aan allen die onze campagne en onze rechtszaken mede mogelijk hebben gemaakt, waaronder allereerst de donateurs en Vrienden van Meer Democratie.”

Hoe was dit voor D66-senatoren?

Dubbelboer “Ik ben boos. Ik heb de D66-senatoren gisteren nog een email gestuurd. Waarin ik me oprecht aan hen vroeg hoe het – oprecht- moet voelen voel om tegen iets te stemmen waar D66 dertig jaar lang voor geknokt heeft, voor iets dat in talloze D66 verkiezingsprogramma’s heeft gestaan.  Hoe voelt het om de argumenten te omarmen van de geharnaste, conservatieve tegenstanders van het referendum? Nota bene clubs die D66 vaak hebben laten struikelen als het er op aan kwam om iets aan de democratie te vernieuwen? Hun tegenstem zou in flagrante tegenspraak zijn met de D66 verkiezingsprogramma’s op basis waarvan uw partij de kiezer heeft verleid op uw partij te stemmen en op basis waarvan u weer senator bent geworden.

Snelle wedergeboorte van referendum

“Vandaag kopte Trouw dat het referendum nu wel weg lijkt, maar voor hoe lang? Trouw citeert oud-Kamerlid en D66’er Gerard Schouw die voorspelt dat het referendum snel terug zal keren in de politieke praktijk. Bijna iedereen in Nederland wilde het referendum behouden, een meerderheid van de bevolking, nagenoeg de hele oppositie, vrijwel alle wetenschappelijke experts, verreweg de meeste hoofdredactionele commentaren zijn voor evenals de columnisten en opinieleiders. De coalitiepartijen stonden vrijwel alleen in de samenleving. En kijk hoe snel de recente . We zien de laatste stuiptrekkingen van een zuiver vertegenwoordigend systeem”, aldus Dubbelboer die naar dit artikel in Trouw verwijst.

Zie ook onze reacties op Facebook en Twitter.

 

randomness