Referendumwet gaat in op 1 juli 2015 | Meer Democratie
You are not powerless

Referendumwet gaat in op 1 juli 2015

De Wet Raadgevend Referendum gaat definitief in per 1 juli 2015. Vanaf dan is het mogelijk voor Nederlanders om nationale adviserende referenda aan te vragen over wetten en verdragen nadat deze door de Tweede en Eerste Kamer zijn aangenomen. Daarvoor zijn 300.000 handtekeningen in 6 weken nodig.

Dat blijkt uit een brief van minister Plasterk aan de Tweede Kamer van vandaag.

De initiatiefnemers van Meer Democratie hebben zich jarenlang ingezet voor deze referendumwet. Al gaat de wet nog niet ver genoeg, het is een eerste stap in de goede richting. Meer Democratie blijft zich inzetten voor  verbeteringen: het bindend maken van het referendum via een grondwetswijziging en burgervriendelijker voorwaarden en spelregels.

Ook is Meer Democratie voorstander van het volksinitiatief, zodat burgergroepen ook referenda kunnen aanvragen over hun eigen voorstellen.