Binnenkort stemt de Tweede Kamer over het voorstel om het referendum op te nemen in de grondwet. Met pijn in het hart heeft Meer Democratie de voorgestelde grondwetswijziging afgewezen, vanwege de ridicuul hoge uitkomstdrempel die erin is opgenomen.

 

Maar er is nieuws: op initiatief van indiener Renske Leijten (SP) wordt het wetsvoorstel ‘gesplitst’ in stemming gebracht. Concreet betekent dit dat er apart gestemd wordt over de geldigheid van referenda op landelijk niveau en de geldigheid van lokale en provinciale referenda.

 

Meer Democratie steunt het splitsingsvoorstel, omdat de uitkomstdrempel op lokaal en provinciaal niveau minder schadelijk zal uitpakken dan op landelijk niveau.

 

Zoals het er naar uitziet is er geen tweederde meerderheid voor het referendumvoorstel voor het landelijke niveau, maar waarschijnlijk wel een meerderheid om bindende referenda mogelijk te maken op lokaal en provinciaal niveau.

 

Omdat de uitkomstdrempel op die niveaus minder schadelijk is, vanwege het feit dat de opkomst bij die verkiezingen veel lager is dan bij de landelijke, is het voor Meer Democratie net acceptabel. In de praktijk zal het namelijk beter haalbaar voor burgers om een referendum te kunnen winnen.

 

Op die manier loopt de frustratie niet op en krijgen mensen een middel in handen waarmee ze de politiek kunnen bijsturen op beleid dat geen draagvlak heeft in de samenleving. Dat bijsturen is op landelijk niveau zo goed als onmogelijk gemaakt met de uitkomstdrempel en zal daarmee frustratie en machteloosheid voeden. En dat zijn nou juist de belangrijkste bronnen voor het afhaken van veel mensen in de politiek. We houden je op de hoogte van de ontwikkelingen.