Onderzoekers van vier Nederlandse universiteiten stuitten op wijdverbreide onvrede met het functioneren van de representatieve democratie in Nederland. Politici en beleidsmakers luisteren volgens veel burgers te weinig en staan ze te weinig open voor de ideeën van burgers zelf (what s new?).
 
Voor de onderzoekers was dit de aanleiding om een nieuw project te starten: het REDRESS-project, een acroniem dat staat voor ‘Revitalized Democracy for Resilient Societies’. Doel van dit project is kennis opdoen over verschillende democratische innovaties. Belangrijke onderzoeksvragen: hoe werken vooral de hybride mengvormen in binnen-en buitenland, en vergroten de innovaties daadwerkelijk de democratische legitimiteit en effectiviteit?
 
In het REDRESS-project, dat loopt tot juni 2026, werken onderzoekers van vier universiteiten (Tilburg University, Radboud Universiteit, Universiteit Utrecht en Universiteit Twente) samen met het Sociaal en Cultureel Planbureau. Het onderzoek wordt geleid door de Tilburgse hoogleraar Frank Hendriks. Meer informatie en publicaties vind je op de website van het project, uiteraard zal Meer Democratie het onderzoek met belangstelling blijven volgen.