Rapport: wat willen de Amsterdamse partijen met de lokale democratie? | Meer Democratie

Rapport: wat willen de Amsterdamse partijen met de lokale democratie?

Woensdag 21 maart 2018 kiezen Amsterdammers hun nieuwe gemeenteraad. De nieuwe raad drukt niet enkel haar stempel op het lokale beleid van de komende vier jaar, maar ook op hoe de Amsterdamse democratie er in de toekomst uit zal zien. Partijen hebben in hun verkiezingsprogramma’s stelling genomen over vele vormen van democratische vernieuwing: referenda en gekozen burgemeesters, buurtrechten en buurtbudgetten, loting en nog veel meer.

Daarom heeft onderzoeker Thijs Vos van Meer Democratie een analyse gemaakt van de standpunten van politieke partijen over democratische vernieuwing. Naast de al in de gemeenteraad vertegenwoordigde partijen, worden ook partijen met redelijkerwijs een kans om gekozen te worden meegenomen: 50plus, Bij1, ChristenUnie, DENK, Forum voor Democratie en de Piratenpartij.

Veel sympathie voor referenda en buurtrechten

"Er is onder de Amsterdamse partijen veel steun om burgers meer te betrekken bij de politiek", zegt Thijs Vos. "Met name voor referenda en buurtrechten is veel sympathie. Van de veertien onderzochte partijen staan er twaalf achter behoud of verruiming van de huidige referendumverordening en spreekt slechts één partij (ChristenUnie) zich uit tegen het lokale raadgevend referendum. Een aantal partijen (SP, PvdA, GroenLinks en de Piratenpartij) wil of overweegt de mogelijkheid van een buurtreferendum op te nemen in de verordening."

Steun voor volksinitiatief “Kies de burgemeester!”

Vos: "Over het volksinitiatief “Kies de burgemeester!”, mede-ingediend door Meer Democratie, dat voorziet in een burgerraadpleging om de opvolger van Eberhard van der Laan te selecteren is meer verdeeldheid. D66, GroenLinks, PvdA, 50plus en de Piratenpartij spraken zich in de media uit voor het plan en DENK sprak zich in haar verkiezingsprogramma al uit voor zo’n burgerraadpleging; VVD, CDA, PvdD en ChristenUnie zijn tegen."

Weinig enthousiasme over nieuw bestuurlijk stelsel

Partijen denken ook verschillend over het nieuwe bestuurlijk stelsel. "Stadsdeelbestuurders worden voortaan door het stadsbestuur en geadviseerd door gekozen, maar tandeloze bewonerscommissies. Dat stelsel kan op weinig enthousiasme rekenen, maar er is verdeeldheid over of het stelsel eerst een kans moet worden gegeven, er terug moet worden gekeerd naar het oude stelsel of stadsdelen in het geheel moeten worden afgeschaft", aldus Vos.

"Er is op dit moment weinig aandacht onder Amsterdamse partijen voor deliberatieve democratie door middel van loting, zoals burgerfora of een G1000. Enkel PvdA, GroenLinks en de Piratenpartij breken een lans voor dit middel. De andere partijen spreken zich hier niet over uit."

Let op: Meer Democratie geeft hiermee geen stemadvies. Meer Democratie is onafhankelijk van politieke partijen. Het oordeel laten we graag aan elke individuele kiezer.

Lees hier het gehele rapport (PDF)