Plannen Rutte voor nieuwe bestuurscultuur zijn marginaal | Meer Democratie

Plannen Rutte voor nieuwe bestuurscultuur zijn marginaal

Gisteren heeft Rutte in Nieuwsuur zijn – naar eigen zeggen “radicale” – plannen gepresenteerd die moeten zorgen voor een nieuwe bestuurscultuur en meer tegenmacht. “Ik zou ze niet radicaal noemen. Eerder marginaal”, zegt woordvoerder Niesco Dubbelboer van Meer Democratie. “Alleen directe democratie werkt krachtig genoeg om voor een nieuwe bestuurscultuur te zorgen.”

De plannen van Rutte

Rutte wil het parlement versterken als macht tegenover de regering en het politieke debat in het parlement terugbrengen door te streven naar beknoptere regeerakkoorden, door minder vooroverleg in de achterkamers tussen kabinet en coalitiepartijen en door het parlement eerst kaders te laten vaststellen voordat maatschappelijke organisaties in een polderoverleg om de tafel gaan. 

De positie van de burgers als lijdend voorwerp van overheidsbeleid moet versterkt worden doordat elke organisatie in Nederland een plan moet maken hoe de menselijke maat in de uitvoering te bewaken, door de toegang tot het recht te verbeteren en door de oprichting van een “club” waar burgers terecht kunnen die er bij de overheid niet doorkomen. Die kan hen helpen en de weg wijzen en tevens structurele misstanden op het spoor komen en aankaarten bij regering en parlement.

Bij lange na niet voldoende

“Deze plannen zijn niet slecht, maar wel marginaal”, zegt Dubbelboer. “Zolang we nog meerderheidscoalities en fractiediscipline hebben, zal het dualisme tussen parlement en regering altijd zeer beperkt blijven. Plechtige voornemens voor kortere regeerakkoorden zijn er altijd al geweest, zonder resultaat. Daar komt nog bij dat het parlement zelf medeschuldig is aan de toeslagenaffaire, ze heeft zelf ingestemd met de op wantrouwen en fraudebestrijding gebaseerde wetgeving.”

“Als je echt tegenmacht wil organiseren dan werkt directe democratie honderd keer krachtiger dan de voorstellen van Rutte. Echte tegenmacht tegen zowel het kabinet als de Tweede Kamer moet vanuit de burgers komen. Door de dreiging van referenda zullen kabinet en parlement zich structureel moeten gaan richten op de prioriteiten en de leefwereld van de burgers in plaats van op de Haagse bubbel."

"De wetgeving is zo ingewikkeld geworden dat die nauwelijks nog uitvoerbaar is. Een correctie vanuit het gezonde verstand van de mens in de straat kan hier heilzaam werken. Bij referenda krijg je een breed publiek debat waarbij alle misstanden en zwakheden van wetgeving aan het licht komen. Hoog tijd om niet alleen het bindend correctief referendum maar ook het volksinitiatief in te voeren!”

 

randomness