Oproep aan Statenleden Limburg: Maak het referendum echt beter! | Meer Democratie

Oproep aan Statenleden Limburg: Maak het referendum echt beter!

Vandaag heeft Meer Democratie de Provinciale Staten van Limburg in een open brief opgeroepen het provinciale referendum echt te verbeteren. A.s. vrijdag bespreekt de Statencommissie Cultuur en Samenleving een eerste, verkennende notitie van Gedeputeerde Staten hierover met daarin een nieuwe concept-referendumverordening als vervanging van de huidige verordening uit 2018.

 

“In de voorstellen van Gedeputeerde Staten zitten goede en vernieuwende elementen, zoals het politiek bindend maken van het referendum, de instelling van een geloot burgerforum die bij een referendum advies geeft aan de bevolking en de instelling van een referendumcommissie die toeziet op een eerlijk verloop”, zegt woordvoerder Niesco Dubbelboer van Meer Democratie. “Maar andere elementen kunnen een verslechtering inhouden. Wij roepen de Provinciale Staten op hier kritisch naar te kijken.”

Regel de politieke zelfbinding

“Limburg wil het referendum bindend maken en dat juichen wij toe. Vanwege de grondwet kan dat nu alleen door politieke zelfbinding. Dat is wel in het huidige collegeprogramma opgenomen, maar om het ook voor toekomst de te regelen adviseren wij hiervoor een bepaling in de verordening op te nemen.”

Hou de handtekeningendrempel redelijk

“In de huidige verordening moeten burgers 27.500 handtekeningen overleggen in 10 weken. In de nieuwe concept-verordening staat een handtekeningendrempel van 40.000 binnen 2 weken. Dat is fors hoger. Over inzameling via internet vermeldt de verordening niets. Overigens is het een myrthe om te denken dat online inzameling haast vanzelf zou gaan.”

Geldigheid van de uitslag: geen drempels

“Gedeputeerde Staten stellen eisen voor de geldigheid van uitkomsten die zo hoog zijn dat de meeste referenda in de praktijk zullen mislukken. Om zowel principiële als praktische redenen raden wij aan geen opkomst- of uitkomstdrempels in de verordening op te nemen. Verkiezingen zijn ook altijd geldig ongeacht de opkomst en voor referenda moet hetzelfde gelden. Invoering van zulke drempels leiden tot boycotacties en lagere opkomsten. Burgers hebben er geen begrip voor wanneer referenda ongeldig worden verklaard, het werkt politiek cynisme in de hand”, aldus Dubbelboer.

Download hier de open brief

randomness