NowTheCitizens – campagne voor fundamentele democratische hervorming van de Europese Unie | Meer Democratie

NowTheCitizens – campagne voor fundamentele democratische hervorming van de Europese Unie

Met de democratie in Europe is het slecht gesteld. Het democratische gat in de EU is nooit opgelost. De belangrijkste besluiten (zoals de inhoud van de EU-verdragen) worden achter gesloten deuren genomen, buiten het bereik van zowel nationale parlementen als het Europese parlement. De macht van lobbyisten en ‘special interests’ is te groot. En burgers hebben helemaal geen directe zeggenschap. Dat moet veranderen! Europese samenwerking kan alleen slagen op een echt democratische grondslag.
 

Daarom is Meer Democratie samen met Europese zusterorganisaties op www.nowthecitizens.eu de campagne “Now the Citizens!” gestart. Het doel: geef burgers een stem aan het begin en aan het eind bij de vormgeving van een democratisch Europa. Wij willen dat de Europese politici na de verkiezingen via loting samengestelde burgertoppen organiseren in alle EU-lidstaten. Deze werken voorstellen uit hoe een democratische EU eruit kan zien. Alle EU-burgers moeten zich hier in referenda over uit kunnen spreken.

De pijlers van deze campagne:

Europese kandidatenbevraging 

In de aanloop naar de Europese verkiezingen van 23-26 mei hebben we zoveel mogelijk verkiezingskandidaten in heel Europa een belofte gevraagd om zich in te zetten voor het houden van burgertoppen over de democratische toekomst van Europa, en voor referenda over de uitkomsten hiervan. 338 kandidaten hebben deze steunverklaring getekend, waarvan er - op grond van de voorlopige resultaten - 34 gekozen zijn (na de inauguratie van het nieuwe Europese Parlement in juli volgt de definitieve lijst). Na de verkiezingen willen we zoveel mogelijk Europarlementariërs verenigen in een zogeheten intergroep (een soort thematische commissie in het Europese Parlement) om onze voorstellen te realiseren. 

Petitie gericht aan Europese politici

We hebben een petitie gelanceerd gericht aan de Europese verkiezingskandidaten en de overige Europese leiders met een oproep zich voor het bovenstaande plan in te zetten. Teken hem hier.

Open brief aan het nieuwe Europarlement

We hebben maatschappelijke organisaties (NGOs) door heel Europa gevraagd om onze open brief te tekenen. Tot heden hebben 58 NGOs getekend. Bent u actief in een maatschappelijke organisatie? Teken dan ook namens uw organisatie!

Deze campagne wordt gesteund door de European Cultural Foundation.