De kabinetsformatie is in een doodlopende steeg beland. Tegelijk is er behoefte aan een snelle formatie om de coronacrisis aan te pakken. En wordt van alle kanten gevraagd om een nieuwe bestuurscultuur met meer tegenmacht tegen de regeringsbureaucratie.

Een minderheidskabinet is hiervoor de oplossing! Dit kan snel worden geformeerd zodat de regering spoedig aan de slag kan met de coronacrisis. Nog belangrijker: een minderheidskabinet breekt het democratische debat open en geeft meer tegenmacht aan het parlement tegenover de regeringsbureaucratie.

De regering werkt dan zonder dichtgetimmerd regeerakkoord, maar moet voor elk onderwerp een steeds wisselende Kamermeerderheid vinden. De uitkomst van debatten staat niet langer bij voorbaat vast, maar moet open worden gevoerd op basis van argumenten en zonder achterkamertjes. De oppositiepartijen kunnen dan volop meeregeren – terecht want ook zij hebben een mandaat van veel kiezers.

Ja, ik teken de oproep:

“Aan de partijen in de Tweede Kamer:
Wij, de ondergetekenden, vragen om de formatie van een minderheidskabinet zonder vuistdik regeerakkoord. Deze kan snel geformeerd worden zodat een nieuwe regering het land vlot uit de coronacrisis kan leiden. Een minderheidskabinet herstelt het open parlementaire debat, zorgt dat oppositiepartijen ook mee kunnen regeren en vergroot de tegenmacht van het parlement tegenover de regering en het ambtenarenapparaat. Een nieuwe politieke cultuur onstaat alleen door structurele veranderingen!”

Velden met een sterretje* zijn verplicht.