Meer Democratie start mailactie tegen coronawet | Meer Democratie

Meer Democratie start mailactie tegen coronawet

Vandaag heeft Meer Democratie haar achterban opgeroepen om massaal protestemails te sturen tegen de tijdelijke coronawet aan de fractiewoordvoerders in de Tweede Kamer. Die zal de coronawet spoedig behandelen. 
 

“Het is goed dat er een einde komt aan de huidige ondemocratische noodverordeningen door een wet. Maar de coronawet in zijn huidige vorm is ver beneden de maat”, zegt Dubbelboer.
 
De coronawet legt de bevoegdheid om nieuwe coronamaatregelen te nemen grotendeels bij de minister, schakelt het parlement uit en maakt van de burgemeesters en gemeenten trekpoppen van Den Haag. Wij willen dat deze onderdelen uit de wet worden gehaald, en dat de burgers via een referendum beslissen over de verlenging van deze tijdelijke wet”, aldus Dubbelboer.
 
Referendum over de verlenging
 
In de huidige vorm mag de wet niet worden aangenomen. Meer Democratie stelt de volgende minimale eisen:
 
  • Geen bestuur per decreet. Alle coronamaatregelen moeten mede door de Tweede Kamer worden goedgekeurd, zodat ze tenminste in het openbaar worden bediscussieerd en afgestemd.
  • Laat ruimte voor maatwerk en biedt zoveel mogelijk eigen zeggenschap over de coronamaatregelen aan de lokale overheden en de burgermaatschappij (instellingen, bedrijven, het openbaar vervoer enz.) 
  • Niet de minister, maar de bevolking krijgt het laatste woord over verlenging van de coronawet via een referendum.
Iedereen kan protestmails sturen
 
Via www.meerdemocratie.nl/maildekamer kan iedereen een protestmail sturen die automatisch bij alle fractiewoordvoerders wordt afgeleverd. 
“Nu de eerste crisis achter ons ligt, is het belangrijk om ook het bestuur zo snel mogelijk te normaliseren – en te zorgen voor meer democratie in plaats van minder”, zegt Dubbelboer.
randomness