Meer Democratie: geen uitstel van de verkiezingen | Meer Democratie

Meer Democratie: geen uitstel van de verkiezingen

Van verschillende kanten is de afgelopen weken gepleit voor uitstel van de Kamerverkiezingen van 17 maart a.s. wegens de coronsituatie, het laatst door een aantal burgemeesters en Kamerlid Henk Krol. Meer Democratie is daar geen voorstander van. 
 

“Het tijdig houden van verkiezingen is zo’n democratisch grondprincipe, daar moet je niet aan tornen. We weten ook niet of de coronasituatie later dit jaar veel beter is. Daarbij is het kabinet al demissionair. Het is belangrijk dat er zo snel mogelijk een nieuw volwaardig kabinet aantreedt”, zegt woordvoerder Niesco Dubbelboer van Meer Democratie. 

Er zijn al veel maatregelen getroffen om de  verkiezingen zo veilig mogelijk te laten verlopen. Burgers boven de 70 jaar kunnen desgewenst via brief stemmen. Binnen elke gemeente gaan een aantal stembureaus al open op 15 en 16 maart om risicogroepen gelegenheid te geven vervroegd te stemmen. De stemlokalen worden zodanig ingericht dat alle bezoekers en medewerkers 1,5 meter afstand kunnen houden en er hangen ‘kuchschermen’. Ook is het aantal volmachten die aan iemand anders gegeven kunnen worden, verhoogd van 2 naar 3. 

Een overzicht van alle maatregelen staat op de website van de Kiesraad. “Door al deze maatregelen is stemmen niet gevaarlijker dan boodschappen doen. En als de ontwikkelingen hierom vragen, kunnen de maatregelen nog worden uitgebreid, zoals uitbreiding van het briefstemmen naar meer bevolkingsgroepen”, zegt Dubbelboer.