Klopt het wat de voorstanders zeggen over TTIP? | Meer Democratie

Klopt het wat de voorstanders zeggen over TTIP?

Wat de voorstanders zeggen klopt lang niet altijd. Politici beweren dat TTIP grote voordelen brengt: economische groei en extra banen. Maar hun cijfers zijn gebaseerd op drijfzand.

Economische groei: beweringen en feiten

Europese politici beweren dat TTIP  0,5 procent economische groei gaat opleveren. De Europese Commissie spreekt van “reusachtige winsten” en stelt dat TTIP een “jaarlijkse economische groei van 0,5 procent” bewerkstelligt.

Echter het rapport waarom de Europese Commissie zelf heeft gevraagd, van het Centre for Economic Policy Research in Londen, kwam uit op een groeicijfer van 0,48 procent over tien jaar, te beginnen in 2017. Dat betekent een jaarlijks groeipercentage van een schamele  0,048 procent. Een 'normaal' groeipercentage van jaarlijks 2 procent zonder TTIP zou mét TTIP dus op 2,048 komen.

Andere instituten en media nemen deze EU-fabel over. Het Bundesverband der Deutsche Industrie spreekt van een “significantie welvaartsgroei”; TTIP zou “de jaarlijkse groei langdurig duurzaam met 0,5% stimuleren”.

“Miljoenen banen erbij”

De Europese Commissie beweert dat TTIP op lange termijn “meerdere miljoenen” nieuwe banen oplevert. In werkelijkheid zegt het door hun bestelde rapport van het Centre for Economic Policy Research daar niets over. De Europese Commissie verweert zich tegen deze kritiek door opeens verkondigen dat zij zich baseren op “eigen schattingen”. Het is heel merkwaardig dat de Europese Commissie zich op eigen schattingen baseert, terwijl ze net een gerenommeerd, onafhankelijk onderzoeksbureau de opdracht heeft gegeven om de economische effecten van TTIP te onderzoeken.

Er zijn wel andere onderzoeksrapporten die op de werkgelegenheidseffecten ingaan, maar deze cijfers gaan alle kanten op, zowel ten positieve als negatieve:

  • Het Duitse onderzoeksinstituut ifo zegt dat er ergens tussen de 25.000 en 180.000 banen in Duitsland bijkomen. Maar dat laatste geldt alleen "wanneer de VS een lidstaat van de EU wordt en één munteenheid delen".
  • Topeconoom Joseph Stiglitz verwacht zelfs banenverlies als gevolg van arbeidsplaatsverdringing. Het Österreichische Forschungsstiftung fur Internationale Entwicklung (ÖFSE) schat het totale banenverlies van TTIP op 1,1 miljoen.

Zelfs al zou het meest optimische (en feitelijk onmogelijke) scenario intreden, dan nog zijn de werkgelegenheidseffecten klein. Volgens de UNCTAD moet de normale economische groei elk jaar 3 miljoen nieuwe banen opleveren in de VS en de EU. Vergeleken daarmee is een creatie van 2 miljoen banen over tien jaar tijd relatief onbelangrijk.

Elk gezin 545 euro rijker

Elke modaal Europees gezin zou er jaarlijks 545 euro bijkrijgen dankzij TTIP. Het is volstrekt onduidelijk waar toenmalig EU voorzitter Barrosso dit getal vandaan haalt en op welke aannames het is gestoeld. Maar zelfs als het waar is, groeit het maandinkomen van elke EU-inwoner met 11 euro per maand.

Besluit

Willen wij verlies van democratie, miljardenboetes voor de belastingbetaler en lagere standaarden op het vlak van milieu, consumentenbescherming en sociale zaken accepteren in ruil voor zulke onduidelijke en kleine voordelen voor de meeste burgers? TTIP is eigenlijk alleen maar in het voordeel van grote ondernemingen. Zelfs veel nationale MKB-organisaties zijn tegen; zij zullen sowieso geen gebruik maken van TTIP-arbitrage, omdat zo’n proces volgens Duitse inschattingen 6 tot 8 miljoen euro kost.

De Europese Commissie tovert cijfers uit de hoed die niet zijn gebaseerd op de studies die ze zelf heeft besteld bij gerenommeerde onderzoeksbureaus. Ze extrapoleert de meest onwaarschijnlijke scenario’s en verzwijgt andere rapporten.

Bronnen

Thilo Bode, “Die Freihandelslüge: wie TTIP nur den Konzernen nutzt und us allen schadet” (Random House, 2015)

(Nederlandse vertaling is in voorbereiding)

randomness