Gemeenteraad Amsterdam akkoord met forse verbetering referendum | Meer Democratie

Gemeenteraad Amsterdam akkoord met forse verbetering referendum

Het is gelukt! De gemeenteraad van Amsterdam heeft ingestemd met ons plan om het referendum in Amsterdam fors te verbeteren. Dat betekent meer mogelijkheden burgers om het beleid bij te sturen, meer onderlinge publieke discussie, een politiek die meer moet luisteren en verantwoording afleggen, en uiteindelijk meer tevreden en gelukkige burgers. En daar doen we het allemaal voor.
 

Dit zijn de verbeteringen:
 
 • Er komt één soort referendum dat door burgers op 3 manieren kan worden gebruikt: om een raadsbesluit tegen te houden, om met een alternatief voor een ‘dreigend’ raadsbesluit te komen, of om een geheel nieuw burgervoorstel aan de stad voor te leggen. In bijna alle andere gemeenten is alleen het eerste mogelijk.
   
 • Referenda in Amsterdam zijn nu beperkt tot raadsbesluiten “in de zin van de Algemene Wet Bestuursrecht” waardoor een referendum meestal niet mogelijk was. Die beperking vervalt nu. Ook worden referenda mogelijk over belangrijke collegebesluiten. Hierdoor wordt bijvoorbeeld een referendum over het erfpachtstelsel, dat in het verleden tevergeefs is geprobeerd, nu wel mogelijk.
   
 • Veel uitgezonderde onderwerpen vervallen. Tot nu kon de gemeenteraad een onderwerp spoedeisend verklaren of “andere dringende redenen” aanhalen om een referendumverzoek te weigeren. Dat gebeurde dan ook regelmatig. Deze worden nu geschrapt. Ook worden referenda mogelijk over het instellen en opheffen van stadsdelen en over deelbesluiten in een groot project.
   
 • De handtekeningendrempel wordt verlaagd van 27.000 naar 10.000 (deze kan je digitaal en op papier op straat inzamelen). De inzamelingstermijn gaat van 6 naar 10 weken.
   
 • De opkomstdrempel voor een geldige uitslag gaat van 20% naar nul.
We weten het: veel van deze details klinken technisch. Maar het nut van referenda voor burgers staat of valt met de spelregels en voorwaarden. Alles bij elkaar is dit pakket een grote stap vooruit. 
randomness