Binnenkort beslist de Eerste Kamer over de grondwetswijziging die een bindend correctief referendum mogelijk maakt. Hierin is op het laatste moment een torenhoge uitkomstdrempel voor de geldigheid van referenda ingebouwd. Hierdoor zullen de meeste referenda mislukken. Dat mag niet gebeuren! Teken nu de oproep om verbetering te eisen:

“Aan de leden van de Eerste Kamer:

Binnenkort beslist u over de invoering van het bindend referendum. In de Tweede Kamer is op het laatste moment een zeer hoge uitkomstdrempel in de grondwetswijziging opgenomen waarbij het aantal nee-stemmers gelijk moet zijn aan minimaal de helft van de opkomst van de laatste Kamerverkiezingen.

Deze torenhoge uitkomstdrempel zorgt ervoor dat een opkomst van wel 60 of 70 procent nodig is om een referendum te ‘winnen’ – veel meer dan de gemiddelde opkomst bij bijna alle verkiezingen in ons land. De meeste referenda zullen daardoor een gevoel van mislukking creëren, met een toename van wantrouwen en cynisme onder de bevolking als gevolg.

De hoogte van zo’n drempel hoort niet in de  grondwet thuis, maar in uitvoeringswetgeving. Als in de praktijk blijkt dat een drempel niet werkt, dan kan het later aangepast worden. Door het in de grondwet op te nemen, wordt het in steen gebeiteld en wordt het uiterst moeilijk de drempel later nog aan te passen als daar aanleiding toe is.

Als hoeder van de grondwet roepen wij u op deze torenhoge uitkomstdrempel uit de grondwetswijziging te halen. U heeft daarvoor de middelen!”

Ik teken de oproep:

Velden met een sterretje* zijn verplicht.