Samen met andere Nederlandse maatschappelijke organisaties vindt Meer Democratie dat we democratie niet als vanzelfsprekend kunnen beschouwen. Vanuit deze gedeelde visie is het initiatief 'Democratie onder druk' geboren. In de afgelopen 15 jaar is de democratie steeds meer onder druk komen te staan en hebben we het autoritarisme zien groeien. De noodzaak is duidelijk: we moeten het verval van de democratie voorkomen en onze democratie in binnen- en buitenland versterken.

In november 2022 formuleerden wij namens het Nederlandse maatschappelijk middenveld een manifest met aanbevelingen voor de Nederlandse regering over hoe de democratische instellingen en praktijken in Nederland kunnen worden verbeterd en de democratie in het buitenland kan worden versterkt. Wij roepen de regering op om deze aanbevelingen op te nemen in haar bijdrage aan de komende tweede " Summit on Democracy ", die in maart 2023 door de Amerikaanse president Biden zal worden georganiseerd. 

 

MANIFEST

"Democratie onder Druk" - onze roep om actie

1. Ontwikkel een geïntegreerde langetermijnstrategie voor de ondersteuning en bevordering van de democratie, gezamenlijk door de Nederlandse regering en de maatschappelijke organisaties.

2. Creëer op Nederlands regeringsniveau en op EU-niveau een speciale ambassadeur voor democratie.

3. Stel democratie centraal in buitenlands beleid, de klimaatagenda, vredesopbouw, ontwikkelingshulp en wederopbouw en maak het niet ondergeschikt aan economische of (geo)politieke belangen.

4. Verdedig en pas het mechanisme van conditionaliteit toe rondom de EU-rechtsstaat (inmenging in nationale staat als democratische waarden onder druk staan).

5. Creëer betere, meer direct democratische bestuursmodellen, zoals burgerpanels, burgerberaden en initiatieven volgens het beginsel "niets over ons zonder ons".

6. Ontwerp een nationaal anti-corruptieprogramma, waarbij (Nederlandse) wetten die internationale corruptie faciliteren, worden aangepakt.

7. Ondersteun kritische stemmen in autocratieën en dissidenten in diaspora meer.

8. Versterk de volgende generatie actieve burgers door burgerschapsvorming, versterk de volgende generatie politici en burgeractivisten door opleiding, met name gericht op ondervertegenwoordigde groepen.

9. Verplaats meer middelen naar prodemocratische actoren op lokaal en subnationaal niveau.

10. Steun sancties steunen maar isoleer gewone burgers niet volledig - geen nieuwe Koude Oorlog.

11. Zet democratie, rechtsstaat en mensenrechten bovenaan het beleid van de EU en de Raad van Europa.

12. Betrek ontheemde gemeenschappen en vertrokken expertise bij een burgergerichte, bottom-up en inclusieve wederopbouw van Oekraïne.

13. Verhoog de MATRA-NFRP-subsidies voor democratie in de Europese buurlanden.

14. Richt een onafhankelijk Nederlands fonds op voor democratie, mensenrechten, rechtsstaat en corruptiebestrijding.

15. Neem de belangen van toekomstige generaties in al hun diversiteit op in besluitvormingsprocessen.

16. Bestrijd technologische bedreigingen voor democratie en veiligheid, maar maak ook gebruik van technologieën die de democratie innoveren, verdedigen en versterken.

Manifest - Democratie onder Druk-coalitie – november 2022

 

Wilt u dit manifest ondertekenen? Of wilt u meer weten over het initiatief Democratie onder Druk? Klik dan hier om de website van Democratie onder Druk te bezoeken en ons gezamenlijk manifest te ondertekenen.