Laatste update: 24 september 2020

Met deze privacyverklaring wil Meer Democratie u graag informeren over welke (persoons)gegevens we voor welke doeleinden verzamelen en wat uw rechten zijn ten aanzien van onder meer het inzien, wijzigen en verwijderen van gegevens.
 

Uw rechten

Onder de geldende wetgeving – met name de Algemene Verordening Gegevensbescherming – heeft u een aantal rechten. Deze rechten, voor zover ze relevant zijn voor uw gebruik van de diensten die Meer Democratie aanbiedt, omvatten onder meer het recht om uw gegevens in te zien, om ze te laten corrigeren en om ze te laten wissen. U mag niet verplicht worden tot het verstrekken van onnodige gegevens. U heeft het recht dat uw gegevens goed beveiligd worden opgeslagen en verwerkt.

Privacy functionaris

Heeft u vragen of wensen ten aanzien van uw gegevens en de bescherming daarvan, neem dan contact met ons op via info@meerdemocratie.nl.

Beperking van de toegang tot uw data

Binnen Meer Democratie wordt slechts aan die medewerkers toegang gegeven tot uw gegevens die die toegang nodig hebben om hun taken te kunnen verrichten (bijvoorbeeld omdat zij de nieuwsbrief moeten versturen), en dan alleen aan die delen van uw gegevens die zij nodig hebben om hun taken te kunnen vervullen.

Onze server

Onze website, onze gegevensbestanden en onze mail server worden gehost op een eigen afgescheiden (dedicated) server gelokaliseerd in Zwitserland die valt onder de Zwitserse data privacy wetgeving (die tot de strengste ter wereld behoort). In beginsel hebben de Nederlandse  overheidsdiensten alsmede andere overheden geen toegang tot deze data.

Cookies

Om gebruiksstatistieken op onze website bij te houden, gebruiken we de open source software Matomo (voorheen Piwik geheten) en Google Analytics. Meer informatie over wat Google met opgeslagen data doet, lees je in de privacyverklaring van Google.

Om de resultaten van onze berichten op Facebook te kunnen volgen, gebruiken we de analytische tool van Facebook op onze website.

Feeds

In onze website zijn feeds geïntegreerd van onze sociale media accounts op Facebook en Twitter. Indien u reacties plaatst op onze Facebook en Twitter account, kunnen deze ook verschijnen in de feeds op onze website.

Donaties

Bij donaties verwerken we de persoonsgegevens die u als donateur aan ons verstrekt voor het afhandelen van de eenmalige of doorlopende (maandelijkse) donaties.

Doorlopende donaties

Doorlopende donaties verwerken we door middel van een automatische incasso (dit gaat tegenwoordig via het SEPA systeem). We laten het donatiebedrag incasseren door onze bank, Rabobank. Hiervoor verstrekken we aan de Rabobank periodiek uitsluitend de gegevens die voor het incasseren van de verschuldigde bedragen noodzakelijk zijn.

Eenmalige donaties

Eenmalige donaties worden uitgevoerd via de betaalmodule van de Rabobank (de Omnikassa). Voor de uitvoering van donaties via deze betaalmodule moet de Rabobank persoonsgegevens verwerken. Hierop is het privacybeleid van de Rabobank van toepassing en is de Rabobank de verwerkingsverantwoordelijke. We raden u aan om het privacybeleid van Rabobank door te nemen voordat u van hun betaalmodule gebruik maakt.

Zelf overmaken

Het is ook mogelijk om uw donatie zelf direct over te maken naar onze bankrekening. In dat geval worden de persoonsgegevens die noodzakelijk zijn voor het overmaken van het bedrag verwerkt door uw bank en onze bank (Rabobank).

Mailinglijsten

Voor al onze mailinglijsten geldt dat uw emailadres alleen met uw voorafgaande toestemming wordt toegevoegd aan de lijst van abonnees. Iedere mail die we via een mailinglijst sturen, bevat een link waarmee u uzelf direct kunt afmelden. Mocht dit niet lukken, dan kunnen wij u ook handmatig verwijderen. Stuur daarvoor een verzoekje aan info@meerdemocratie.nl of aan de privacy functionaris (zie bovenaan).

Voor het versturen van mailings gebruiken wij de open source software CiviCRM die wordt gehost op onze eigen afgescheiden server in Zwitserland en die door ons wordt beheerd en beveiligd. Derden hebben geen toegang tot de gegevens.

Formulieren

Als u via een formulier persoonlijke gegevens invult, voor bijvoorbeeld een petitie, open brief of om abonnee te worden van onze email updates, dan stellen wij alleen die gegevens verplicht die we minimaal nodig hebben voor het betreffende doel van dat formulier.

Indien u gegevens over uw woonplaats invult, dan kunnen we die gegevens gebruiken om u uit te nodigen voor evenementen of acties die (mede) door Meer Democratie in of nabij uw woonplaats worden georganiseerd.

Wijzigingen in deze privacy verklaring

We kunnen deze privacyverklaring wijzigen. Belangrijke wijzigingen zullen we aankondigen op onze website.

Gebruik van deze website

Bezoek, raadpleging en gebruik van deze website impliceert de acceptatie van deze privacyverklaring en de genoemde voorwaarden. Bent u het niet eens met dit privacybeleid en deze voorwaarden, maak dan geen gebruik van deze website en de daarop aangeboden diensten.