Aankondiging evenement:

Wat: Publieksbijeenkomst Democratie onder Druk en The Summit for Democracy

Wanneer: Donderdag 23 maart – inloop 19u30. Start 20u00. Eind 21u30.

Waar: Het Feithhuis, Martinikerkhof 10, Groningen

U KUNT HIER AANMELDEN

Op 24 februari is bevestigd wat veel Groningers, actiegroepen en lokale bestuurders al jaren roepen. Het rapport "Groningers boven gas" van de parlementaire enquêtecommissie aardgaswinning in Groningen onderstreept de structurele onderschatting van de ernst van de problemen in Groningen. Geld speelt daarin volgens de commissie een dominante rol bij beslissingen over gaswinning, wat ten koste van lokale belangen. Het rapport concludeert bovendien dat regionale bestuurders niet in staat zijn diezelfde lokale belangen van Groningers werkelijk te behartigen.

Het rapport geeft verschillende aanbevelingen hoe de situatie op bestuurlijk niveau moet veranderen. Zo moet volgens het rapport de rol van de toezichthouder en de Tweede Kamer worden versterkt en de rol van publiek belang binnen departementen worden vergroot. Maar zal dat ervoor zorgen dat de belangen van de Groningers echt worden behartigd? Gedurende de transitie van fossiele naar duurzame energie is er weinig veranderd in de bestuurscultuur. Toen er plannen kwamen voor windturbines in de Veenkoloniën werd de inspraak van bewoners en gemeenteambtenaren gesmoord en genegeerd in schijnparticipatie. Ook met deze nieuwe aanbevelingen van de commissie worden beslissingen over de veiligheid van Groningers vooral buiten de provincie genomen. Door het zeggenschap van Groningers niet structureel te betrekken bij besluitvorming wordt het een enorme uitdaging om het beleid en het lokale welzijn te verbeteren.

De aardgaswinning in Groningen is geen opzichzelfstaande kwestie. Ook buiten onze eigen landsgrenzen staat de democratie onder druk door de kloof tussen regio’s en beleidsmakers in hoofdsteden. Zo is in Mozambique de inzet van de bevolking dat aardgasbaten ook lokaal tot verbeteringen moeten leiden. In een project van het NIMD (Nederlands Instituut voor Meerpartijen Democratie) en partnerorganisatie IMD Mozambique zijn het nationale parlement en de bevolking en politici in de provincies bijeengebracht voor een dialoog om de afstand tussen beiden te verkleinen. In Zuid Afrika richten de organisaties MACUA (Mining Affected Communities) en WAMUA (Women Affected by Mining in Action), samen met de hulporganisatie ActionAid, zich op het meepraten en meebeslissen over het beleid rond mijnbouw in hun gebied. “Nothing about us without us”.

Aan de hand van ervaringen en analyses uit de verschillende regio’s Groningen (aardgas en windmolens), Mozambique (aardgas) en Noordkaap, Limpopo en Gaurteng in Zuid Afrika (mijnbouw), laten we zien dat het anders kan: mensen erbij betrekken, luisteren en samen met hen plannen ontwikkelen, met respect voor de belangen van de mensen die lokaal het meest met de gevolgen te maken hebben. Dit alles bespreken we tijdens “De onderMIJNing van de democratie”. In een politiek café setting vindt een gesprek plaats onder leiding van Thijs Berman (NIMD). Samen met de gasten en de zaal wordt een verbinding gemaakt tussen de lokale stemmen uit de hele wereld en gekeken hoe dit de democratie in Nederland en wereldwijd kan versterken. Voor deelname aan deze avond kunt u zich hier aanmelden.

Gasten:

  • Liesbeth van de Wetering, projectleider democratie en participatie Provincie Groningen
  • Lies Zondag, inwoner Veenkoloniën en strijdster voor zeggenschap over plaatsing windturbines
  • Gil Mulhovo, directeur IMD Mozambique (online)
  • Gast uit gebied Noordkaap, Limpopo of Gauteng in Zuid Afrika o.v.) (online)
  • Marit Maij, directeur van ActionAid
  • Niesco Dubbelboer, directeur Meer Democratie Nederland