D66, maak van het burgeramendement een echt volksinitiatief | Meer Democratie

D66, maak van het burgeramendement een echt volksinitiatief

Vandaag stuurt D66 een initiatiefnota naar de Tweede Kamer over invoering van een “burgeramendement”: met 70.000 handtekeningen kunnen burgers dan een verandering van een wetsvoorstel indienen. Maar er is geen referendum voorzien.

 

“We zijn blij dat D66 weer in beweging komt na de afschaffing van het raadgevende referendum. Maar wij roepen D66 en de andere partijen op om een volksinitiatief met referendummogelijkheid in te voeren. Het burgeramendement kan veel beter gerealiseerd worden door verbetering van het nationale burgerinitiatief dat al sinds 2006 bestaat”, zegt Niesco Dubbelboer, woordvoerder van Meer Democratie. 

Volksinitiatief in plaats van burgeramendement

Meer Democratie roept de Tweede Kamer op om van het recht op amendement een volwaardig volksinitiatief te maken. Hierbij kunnen burgers een referendum afdwingen over hun eigen initiatiefvoorstel. "Burgers moeten ook met een initiatiefvoorstel kunnen komen buiten de agenda van de Tweede Kamer om en ze moeten het laatste woord kunnen hebben via een referendum. 

“Het bindende volksinitiatief bestaat in Zwitserland al sinds 1891 en werkt daar prima. Om de paar maanden is er een nationale stemdag waarbij het volk bindend besluit over volksinitiatieven, correctieve referenda en verplichte zaken als grondwetswijzigingen en internationale verdragen. Lokaal wordt er soms nog vaker gestemd. Uit tientallen wetenschappelijke onderzoeken blijken de positieve effecten hiervan: lagere staatsschulden en begrotingstekorten,  een hogere economische groei, lagere belastingontduiking en meer politieke kennis en vaardigheden onder de bevolking. Referenda zijn bindend en politici kunnen de uitkomsten niet negeren. Ook in tientallen andere staten, waaronder de helft van alle Amerikaanse deelstaten en alle Duitse Bundesländer, wordt volop gebruik gemaakt van volksinitiatieven."

Burgeramendement bestaat al 

“Het principe van het burgeramendement is niets anders dan het nationaal burgerinitiatief. Met voldoende handtekeningen kunnen burgers een voorstel op de agenda van de Tweede Kamer plaatsen. De initiatiernemers krijgen spreektijd in de Tweede Kamer en de Kamerleden debatteren en beslissen vervolgens. Alleen geldt de vervelende spelregel dat dat niet mag als het betreffende onderwerp de afgelopen 2 jaar al in de Tweede Kamer is besproken. Bij het burgeramendement is het juist andersom, dit mag alleen maar als de Tweede Kamer juist wel met een wetsvoorstel bezig is. Het meest logische zou dus zijn om die tweejaars-regel bij het burgerinitiatief te schrappen. Daar pleiten wij al heel lang voor.”