Eerder Amsterdam en nu recent in Den Haag, bleek weer eens dat de inwoners niets te zeggen hebben over wie de burgemeester wordt van hun eigen gemeente. Jan van Zanen, de Utrechtse burgemeester die begin dit jaar voor 6 jaar voor Utrecht bijtekende en zei absoluut zijn termijn af te zullen maken, is onder grote druk van de VVD top geswitcht naar Den Haag. De VVD zou anders Den Haag ‘kwijtraken’. Het gerucht gaat dat Utrecht nu aan D66 ‘gegeven’ wordt. Dit achterkamertjes gedoe en partijpolitieke koehandel moet afgelopen zijn. Inwoners moeten zelf hun burgemeester kunnen kiezen!

Een grote meerderheid van de Nederlanders geeft al jaren aan dat ze de burgemeester direct willen kiezen. Een groot obstakel vormde de Grondwet waarin stond dat de burgemeester benoemd moest worden. Maar dat staat er sinds twee jaar niet meer in. Toch ligt er nog steeds geen begin van een plan om de procedure echt democratisch te maken.

Nederland is één van de laatste landen in Europa waar de burgemeester niet wordt gekozen, maar met grote invloed van de landelijke politiek wordt benoemd. Er wordt zo uit een veel te kleine partijpolitieke vijver gevist. Slechts 2,5 procent van de Nederlanders is lid van een politieke partij en nog een veel kleiner deel is politiek actief. Daardoor blijft veel talent onbenut, want ook bij maatschappelijke instellingen, bedrijven, wetenschap of in de journalistiek zitten capabele mensen met bestuurservaring.

Wij willen het systeem openbreken zodat veel meer talenten zich kandidaat stellen, de procedure transparant wordt en de burgers directe zeggenschap krijgen over wie hun burgemeester wordt.

Teken daarom de oproep!

Aan: de fracties in de Tweede Kamer

Wij, de ondertekenaars, vragen u om de Gemeentewet te wijzigen, zodat inwoners rechtstreeks hun burgemeester kunnen kiezen.

Uit buitenlandse ervaringen weten we dat een door de burgers gekozen burgemeester goed geworteld is in de lokale gemeenschap. Het versterkt de rechtstreekse betrokkenheid van de burgers bij het lokale bestuur. Het draagvlak voor de besluiten van die burgemeester is groter. Bovendien is een meerderheid van de Nederlanders voor een direct gekozen burgemeester."

Ik teken de oproep:

Velden met een sterretje* zijn verplicht.