04-07-2022
[field_intro_text]In de afgelopen jaren is al veel gezegd en geschreven over CETA. Hieronder vind je een overzicht van relevante artikelen en video’s over het handelsverdrag tussen de EU en Canada.   Artikelen
  • Follow the Money (2022):...
04-07-2022
[field_intro_text]Er is veel in te brengen tegen CETA, het handelsverdrag tussen de EU en Canada – niet alleen vanuit democratisch oogpunt, maar ook ten aanzien van klimaat, voedselveiligheid, dierenleed en economie. Hieronder vind je een kort overzicht van argumenten tegen CETA...
04-07-2022
[field_intro_text]Hieronder vind je de brief over het handelsverdrag CETA, die we samen met andere verontruste organisaties stuurden aan de leden van de Eerste Kamer. Wil je de brief delen met vrienden en bekenden, dan kun je deze als...