Over ons

Over ons

Over ons

Meer Democratie is een nieuwe beweging die alle Nederlanders meer zeggenschap wil geven in de politiek en de maatschappij. Wij zetten ons in voor een bloeiende democratie omdat dit rechtvaardiger, productiever en gewoon leuker is.

Democratie is een bestuursvorm waarin de burgers zichzelf besturen. Dat is nu in Nederland veel te weinig het geval. Er wordt meestal over de hoofden van burgers beslist. Een kleine partijpolitieke elite maakt de dienst uit, met alle bijverschijnselen die daarbij horen. Met jouw hulp willen wij dat veranderen. Doe met ons mee.

Onze doelen

Meer Democratie voert acties voor o.a.:

 • invoering van bindende correctieve referenda en volksinitiatieven zoals in Zwitserland, zodat burgers het laatste woord kunnen hebben
 • burgervriendelijke spelregels voor petities en burgerinitiatieven
 • invoering van de gekozen burgemeester, Commissaris der Koningin en premier
 • openstelling van alle functies in het openbaar bestuur voor niet-partijleden (momenteel gaan bijna alle banen naar partijleden en dit is in strijd met art. 3 van de Grondwet)
 • invoering van een gemengd kiesstelsel (zoals in Duitsland), zodat volksvertegenwoordigers daadwerkelijk weer burgers vertegenwoordigen in plaats van partijen
 • meer ruimte en rechten voor burgers om ideële initiatieven te nemen in de publieke sfeer
 • meer informatierechten voor burgers
 • verregaande hervorming van de Europese Unie

We kiezen hierbij steeds voor één of enkele speerpunten, al naar gelang wij mogelijkheden en openingen zien. Nu en in de komende tijd hebben we drie speerpunten:

 • de campagne Red het Referendum, die als doel heeft het behouden van onze nationale referendumwet
 • de campagne Stop de Vriendjespolitiek, een burgerinitiatief om ervoor te zorgen dat alle gekwalificeerde Nederlanders voor publieke functies in aanmerking kunnen komen, niet alleen leden van de gevestigde politieke partijen
 • de campagne Mijn Buurt, Ons Recht voor de invoering van buurtrechten voor initiatiefnemers van lokale maatschappelijke burgerinitiatieven

Lees meer op onze pagina Campagnes.

Wie zijn wij?

De initiatiefnemers van Meer Democratie zijn Niesco Dubbelboer, Arjen Nijeboer, Eisse Kalk, Erik Bout, en Matthijs Pontier. Zij vormen het kernteam. Daarnaast zijn ca. 30 vrijwilligers actief bij Meer Democratie.

ANBI-status

Meer Democratie heeft de ANBI-status waardoor je giften aan Meer Democratie kunt aftrekken van de inkomstenbelasting (klik hier voor ANBI-informatie).

 

Contact

Meer Democratie
Tolhuisweg 2
1031 CL Amsterdam
Tel 020 - 638 0558
info@meerdemocratie.nl

 

Bankrekening

IBAN:
NL61 RABO 0175 2462 38

BIC: RABONL2U

Meer Democratie is partnerorganisatie van Democracy International.

Democracy International